مشاوره ناحیه 3 شیراز

راهنمایی و مشاوره

رفتار واخلاق كودكان در دوره كودكي شكل مي گيرد.

رفتار و آموزشهايي كه مهدها به فرزندانمان مي دهند، اولويت بر رفتار خانواده ها دارد و هرگز نبايد مهدها را مجبور كنيم كه همان رفتاري را كه در داخل خانه در ارتباط با كودك انجام مي گيرد در مهد براي فرزندانمان اجرا كنند.دكتر سيروس صالحي عضو هيات علمي دانشگاه گيلان و روانشناس اظهار كرد: كودكان تا دو سالگي نوزاد به حساب مي آيند و جدا از والدين نيستند و از دو سالگي دوران كودكي آغاز مي شود. از دو تا 6 سالگي كودكي اول و از 7 تا 11 سالگي به بعد دوران كودكي دوم است كه با آغاز مدرسه شروع مي شود.

وي افزود: تا 2 سالگي كودك نياز دارد كه به او ابراز علاقه كنيم و در عين حال والدين نيز به هم ابراز علاقه كنند تا او احساس امنيت بيشتري در كانون خانواده داشته باشد. همچنين محبت براي او مقوله بسيار مهمي است اما وقتي کودکان به 2 سالگي مي رسند تغييراتي در آنها به وجود مي آيد. از جمله خصوصيات دوران 2 سالگي زبان باز كردن اين كودكان در اين دوره است اما به صورت بسيار كوتاه در حد 50 تا 200 لغت مي توانند ادا كنند البته اين بستگي به مقدار كاركرد والدين با كودك نيز دارد و اين كه چقدر در معرض صحبت با ديگران بوده است.
دکتر صالحي گفت: اين دوره، دوره بسيار پرخطري است چرا كه كودك در جستجوي اين است كه همه چيز را لمس كند و يا به دهان ببرد و همين حس كنجکاوي باعث مي شود تا بعضي از كودكان در اين سن دچار مسموميت هاي شديد توسط شوينده ها و يا صدمه توسط ابزار خطرناك شوند. در اين سن كودكان كج خلقي هايي را نيز در خود دارند و اغلب در مقابل خواست والدين مقاومت كرده تا شخصيت خود را تثبيت كنند و استقلال خود را نشان دهند. در اين سن بايد با كودك مدارا كرد چون بد و خوب را تشخيص نمي دهد. بازيهاي فكري در سن 2 سالگي براي كودك بسيار مؤثرست و در رشد فكري كودك تاثير بسزايي دارد همچنين خواب كودكان در اين سن بايد حدود 18 ساعت باشد.
وي در رابطه با سن 3 سالگي گفت: بچه ها در اين دوره فعاليت هاي موازي دارند يعني در كنار بچه هاي ديگر به بازي مشغول مي شوند نه با بچه هاي ديگر، مجموع لغات اين كودكان بين 900 تا 1000 كلمه است و فعاليتهاي لذت بخش آنها شست وشو و لباس پوشيدن است ولي بايد به اين كودكان فرصت دهيم تا آرام آرام وظايف خود را انجام دهند اين كودكان از عجله بيزارند. در اين سن كودك درست راه رفتن و جست و خيز كردن را مي آموزد.
عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان در ادامه در خصوص دوران 4 سالگي تصريح كرد: كنجكاوي از خصايص مهم اين دوره است كودكان بسيار سوال مي پرسند و پرحرف هستند. از گريه هايشان كم شده و بيش از 1500 لغات را مي دانند. در اين سن والدين بايد با آرامش در مقابل خودخواهي ها و لجبازي هايشان مقاومت كنند.
از نظر اين روانشناس داد و فرياد و تنبيهات بدني هيچ كدام ارزش تربيتي ندارد، تنبيه فقط مي تواند به صورت محروميتي باشد يعني از علاقمندي هايي مثل تماشاي برنامه كودك يا اسباب بازيهاي مورد علاقه شان محروم شوند.
دكتر صالحي به ايسنا گفت: كودكان تا 4 سالگي از تذكرات والدين به صورت صحبت چيزي متوجه نمي شوند و در واقع آنها عيني هستند و تمامي تحقيقات نشان مي دهد كه از 400 تذكر والدين تنها 4 درصد آنها در كودكان مورد توجه قرار مي گيرد و بقيه صحبتها و تذكرات بي نتيجه باقي مي ماند. در اين سن تخيلات در كودكان آغاز مي شود كه به آن تخيلات اختراعي مي گويند.
وي افزود: معمولا پنج - شش سال اول زندگي بسيار مهم است چون فرم اصلي و تقريبا نهايي شخصيت انسان تا 5 سالگي است كه شكل مي گيرد. در اين سن مهد كودكها و آمادگي ها و موسسات رسمي نقش بسيار مهمي در رفتار درست كودكان دارند چرا كه بعضي از خانواده ها از پاره فرهنگهاي مختلف كم و بيش استفاده مي كنند و بچه هايي كه به مهدها مي روند ممكن است بين رفتارهايشان تفاوت وجود داشته باشد و اينجاست كه موسسات وظيفه يكنواخت كردن رفتار را در كودكان بر عهده دارند و در واقع كودكان را از لحاظ رفتاري و نرم كرداري به استاندارد نزديك مي كنند تا بعدها در مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان و همين طور در موسسات آموزش عالي به نرم نزديك و يا شبيه گردند تا بتوانيم در آينده رفتارهاي شبيه به هم، نه عين هم در ارتباطاتشان داشته باشيم.
اين روانشناس کودک تصريح کرد: بايد بدانيم كه رفتار و آموزشهايي كه مهدها به فرزندانمان مي دهند اولويت بر رفتار خانواده ها دارد و هرگز نبايد مهدها را مجبور كنيم كه همان رفتاري كه در داخل خانه در ارتباط با كودك انجام مي گيرد در مهد براي فرزندانمان اجرا كنند بايد اجازه داده شود که کودکان طبق روشها و اسلوبهايي كه در اختيار مهدها قرار داده مي شود، آموزش لازم را کسب کنند تا در آينده در جامعه بتوانند روش زندگي بهتر را فرا گيرند.
دکتر صالحي با اشاره به گفته يك روانشناس معروف خاطرنشان كرد: انسان فرزند كودك است (البته اشاره به 5،6 سال اول زندگي) و تمام رشدها در اين سالها صورت مي گيرد و شايد باور کردني نباشد اگر بگوئيم يك كودك 5 ساله در حقيقت همان جوان 25 ساله امروز است چون از 5 سال به بعد درست است كه تغييراتي در كودك به وجود مي آيد اما اين تغييرات، كيفي است و تغييرات كمي در همان دوران كودكي شكل مي گيرد و اصل اخلاقيات در اين سنين ريخته مي شود.
وي ادامه داد: انجام فعاليتهاي ورزشي روي اعتماد به نفس كودكان تاثير بسيار زيادي دارد و كودكان را بايد از 5 سالگي با ورزشهاي مختلف آشنا كرد.
دكتر سيروس صالحي عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان به ايسنا گفت: محروم كردن كودك به علت بي نظمي در بازي، نه تنها باعث افسردگي كودك نمي شود و اثر منفي ندارد بلكه كودك را به سمت توافق با گروه سوق مي دهد و در ارتباطات جمعي در آينده نقش وافري دارد. گروه آينه فرد است و کودک ارزشهاي خود را از گروه مي گيرد.
وي در خصوص رفتار با كودكان لجباز 5 سال به بالا گفت: والدين در مقابل لجبازي كودكان 5 ساله خود بايد مقاومت كنند و فكر كودك را به مسائل ديگر غير از آنچه هدف كودك است، منحرف كنند تا كودك خودخواه و زورگو بار نيايد و نظرات خود را به ديگران تحميل نكند.
دكتر صالحي گفت: اعتماد به نفس در كودكان امري مهم است كودكان نياز به اين دارند تا ابراز وجود كنند پس بايد مهارتهاي لازم را فرا گيرند. عدم اعتماد به نفس در كودكان باعث مي شود تا كودكان كمرو و خجالتي بار بيايند و در محافل غير آشنا گوشه گيري كنند.

عضو هيات علمي دانشگاه گيلان افزود: انجام فعاليتهاي ورزشي روي اعتماد به نفس كودكان تاثير بسيار زيادي دارد و بايد كودكان را از 5 سالگي با ورزشهاي مختلف آشنا كرد بايد توجه داشت که از جبر و فشار بر روي كودكان در اين مورد بايد خودداري شود چرا كه استعدادها در كودكان متفاوت است و فعاليت ها و علاقمندي ها در آنها فرق دارد.

وي گفت: خصلت كودك بازي كردن است و تمام يادگيري كودك بايد در قالب بازي صورت پذيرد چرا كه در اين صورت بسيار موفق تر عمل خواهد كرد و رشد هوشي، زباني، عقلاني و بدني در كادر بازي است كه نمو مي يابد.

به گفته وي محيط خانه محدود و تكراري است ولي در مهدها اين بازيها غني و پربار اجرا مي شود. تا زمان رفتن كودكان به مدرسه آنها بايد به بازي بپردازند اما بايد يادگيري و آموزش نيز در قالب اين بازيها بگنجد.

دكتر صالحي با بيان اينكه والدين بايد بعضي از برنامه هاي غير ضروري خود را حذف کنند، اظهار داشت: در صورت خستگي، والدين نبايد به بازي با فرزندانشان بپردازند بازي با چهره اي خموده و خسته اصلا براي كودك جالب و لذت بخش نيست و كودكان اين موضوع را درك مي كنند همچنين تماشاي تلويزيون براي كودكان بايد حساب شده باشد، كودكان 2 تا 3 ساعت مي توانند به تماشاي برنامه هاي خود بپردازند.

وي در رابطه با شب ادراري كودكان 5 سال به بالا گفت: اين مسئله نوعي اعتراض به رفتار والدين است همان گونه كه بعضي از كودكان ناخن هاي خود را مي جوند و اين عمل جنبه اضطراب و اعتراض به والدين است و در اين مورد حتما بايد به مراكز مشاوره مراجعه شود تا به مشكلات اين كودكان رسيدگي شود.

اين كارشناس روانشناسي در رابطه با برقراري ارتباط با كودكاني كه در جمع صحبت نمي كنند، تصريح كرد: اين گونه كودكان به علت وابستگي زياد به والدين است كه در محافل و مهدها تكلم نمي كنند و تنها نزد كساني كه به او نزديكند شروع به صحبت مي كنند بايد به والدين تذكر داد كه بايد وابستگي ها را كم كرد تا كودكان بهتر و راحتر بتوانند به جامعه بزرگتري مثل مدرسه وارد شوند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر امروز براي فرزندانمان سرمايه گذاري معنوي كنيم، ديگر نبايد نگران آينده آنها باشيم چرا كه پرورش و تربيت امروز اين كودكان فرداي آنها را مي سازد.+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت 8:15  توسط منصوری  |